LIVE ผลการออกสลาก ธ.ก.ส.

การออกสลากธ.ก.ส. งวด 16 พค.64

ถ่ายทอด  16  พฤษภาคม  2564

 

 

 

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/5/64
ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง2 #33 16/5/64 PJ 1401153
ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 #15 16/5/64 RM 1401153
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 #31 16/5/64 น0 1401153
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 #24 16/5/64 ป9 1401153
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #9 16/5/64 งS 1401153
ธกส.ชุดเกษตรยั่งยืน #21 16/5/64 ต ก ค ล 1153 ได้ครั้งแรกที่ฝากเท่านั้น