LIVE การออกสลากออมสิน GSB Lotto

ผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 มีค.66 เวลา 10.30 น.

ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวด 16 มีค.66 เวลา 13.00 น.