SMS-4230401 ส.กินแบ่งรัฐบาล LottoAgent

ad-lottoregis

บริการรับผลล๊อตเตอรี่ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านมือถือถึงมือคุณ

สมัครรับเป็นประจำ  มีขั้นตอนดังนี้

ระบบเครือข่าย  AIS        พิมพ์  R  R1 (R เว้นวรรคตามด้วยเมนูR1)  ส่งเบอร์ 4230401 หรือกด *423040101 แล้วโทรออก

ระบบเครือข่าย DTAC     พิมพ์  R  ส่งเบอร์ 4230401 หรือกด *423040111 แล้วโทรออก

ระบบเครือข่าย TRUE H พิมพ์  R  ส่งเบอร์ 4230401

 

 

ยกเลิก  มีขั้นตอนดังนี้

ระบบเครือข่าย  AIS        พิมพ์  C  R1 (R เว้นวรรคตามด้วยเมนูR1)  ส่งเบอร์ 4230401

ระบบเครือข่าย TRUE H พิมพ์  C  ส่งเบอร์ 4230401

ระบบเครือข่าย DTAC     พิมพ์  C  ส่งเบอร์ 4230401 หรือกด *423040199 แล้วโทรออก

สามารถใช้มือถือทุกรุ่นที่ส่ง SMS ได้  (หากท่านแจ้งระงับการรับ SMS จะไม่ได้รับ ต้องปลดล๊อคกับโอเปอเรเตอร์เสียก่อน)

 

ระบบเครือข่ายรองรับ AIS  DTAC  TRUE H

ค่าบริการข้อความละ 3 บาททั่วประเทศ

หมายเหตุ ท่านสามารถได้รับผลสลากงวดปัจจุบันเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ออกรางวัล